87-72870-STD
06-854400-90-STD
IVECO LKW
8040.45 TCA EURO 2
8040.45 EURO 2
8040.45 5200 EURO 2
5280/5281 EURO 2
8040.45D 5100/5101/5103/5105 EURO 2
8060.45 TCA EURO 2
8060.45 5200/5201/5203/5205 EURO 2
8060.45 5220/5221/5223
8060.45 5220/5221/5223
8060.45 5250/5251/5255

İmalatçı(Manufacturer): IVECO LKW

Çap (Diameter): Ø 104

FM Grup No: 4130

8040.45 TCA EURO 2
4 Sil. Dizel 3907cc
85-100 KW
(115-136 PS) 17:1
TURBO, LLK
130 E23 EUROCARGO,
65 E14
1996….

8040.45 EURO 2
4 Sil. Dizel 3907cc
100 KW (136 PS) 18:1
25 E14 EUROCARGO,
29 E14
1996….

8040.45 5200 EURO 2
4 Sil. Dizel 3907cc
100 KW (136 PS) 18:1
67 E14,
74 E14 EUROCARGO
1994….
8040.45 5201/5203/

5280/5281 EURO 2
4 Sil. Dizel 3907cc
100 KW (136 PS) 18:1
67 E14, 74 E14 EUROCARGO
1996….

8040.45D 5100/5101/5103/5105 EURO 2
4 Sil. Dizel 3907cc
85 KW (116 PS) 18:1
67 E12 EUROCARGO, 75 E12
1996….

8060.45 TCA EURO 2
6 Sil. Dizel 5861cc
130-152 KW
(177-207 PS) 17:01
TURBO, LLK
130 E23 EUROCARGO,
65 E14
1996….

8060.45 5200/5201/5203/5205 EURO 2
6 Sil. Dizel 5861cc
151 KW (206 PS) 18:1
100 E21, 180 E21 ,
80 E21 EUROCARGO
1996….

8060.45 5220/5221/5223
6 Sil. Dizel 5861cc
151 KW (206 PS) 18:1
150 E21H EUROCARGO
1995….

8060.45 5220/5221/5223
6 Sil. Dizel 5861cc
151 KW (206 PS) 18:1
120 EL21 EUROCARGO
1995….

8060.45 5250/5251/5255
6 Sil. Dizel 5861cc
151 KW (206 PS) 18:1
95 E21 EUROCARGO
1995….

PDF Kataloğu